صفحه اصلی > اخبار > محتوای

دانش پایه از راکتور مینا

مینا واکنش کتری محتوای سیلیکون بالا از لعاب اسپری بر روی سطح تایر فلز، از طریق 900 شان در اطراف مثل آتش با درجه حرارت بالا، به طوری که لعاب چینی در متراکم در سطح لاستیک فلز ساخته شده است، پس از آن دارای ثبات شیمیایی شیشه ای مشابه و قدرت فلزی از مزایای دوگانه است.

راکتور مینا به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی، دارویی، مواد رنگی و رنگرزی، آفت کش ها، سنتز آلی، نفت، تولید مواد غذایی و صنایع دفاعی و سایر تولید صنعتی و تحقیقات علمی در واکنش، تبخیر، غلظت، سنتز، پلیمریزاسیون، صابون سازی، سولفوناسیون، کلر زنی، نیتریفیکاسیون استفاده ، و غیره، به جای فولاد ضد زنگ و تجهیزات فلزی غیر آهنی.