پوسته و لوله مبدلها حرارت از Taiji ا ده آل برا تبخ ر است، حرارت ، متراکم و خنک کننده مواد خورنده. ا ن است که توسط حرارت راندمان انتقال بالا، اندازه جمع و جور و برنامه ها کاربرد گسترده برجسته

Detailed description
. <سبک p="تراز متن: چپ؛"> در ش شه ا اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت
از از و ژگ ها اصل است
از  1. مبدل پوسته و لوله ها حرارت ش شه اندود ش شه ا تجه زات اندود طراح شده برا انتقال برخ از گرما از س ال گرم به س ال سرد است. ش شه اندود مبدل حرارت ما سر ع در انتقال حرارت است، م گو ند 30 درصد سر عتر از مبدل حرارت عاد است.
از  2. از آن شده است به طور گسترده ا در تول دات ش م ا به عنوان بخار ، کولر، کندانسور، اواپراتور و جوش آور استفاده م شود.
از  3. پوسته و لوله مبدلها حرارت از Taiji ا ده آل برا تبخ ر، حرارت، متراکم و خنک کننده مواد خورنده است. ا ن است که توسط حرارت راندمان انتقال بالا، اندازه جمع و جور و برنامه ها کاربرد گسترده برجسته است.
 4. بر اساس مشتر ان & # 39؛
از به گالر محصولات

<جدول؛:>< "چپ="" تراز="" متن"="" ص="" سبک="">. ن ازها، ش شه اندود مبدل حرارت را م توان با فولاد ضد زنگ پوشش داده شده

عرض = "100 ">

با image001 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت

در
از

عکس image002 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت با پوشش خارج

در
از

<عرض td="383" valign="بالا">

 با image003 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت

در
از

 با image004 (001) .jpg نوع

برف پاک کن اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت

در
از

<عرض td="383" valign="بالا"> <سبک p="تراز متن: مرکز"> با image005 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود پوسته و لوله مبدلها حرارت

با image006 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود شل و د سک حرارت مبدل

در
از

ما در ک از لوله و حرارت پوسته تول د کنندگان مبدل منجر ش شه اندود و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: مبدل ها حرارت پوسته و لوله ش شه اندود، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback