ا ن نوع کاهنده سرعت بالا است توسط برجسته راندمان انتقال، ثبات استثنا ، سر و صدا کم، ساختار جمع و جور، عملکرد قابل اعتماد و عمر طولان و غ ره راکتور ش شه اندود ما استخدام ا ن دستگاه انتقال است و با مدل ها مختلف با توجه به قدرت ظرف ت تجه زات.

Detailed description

. سرعت کاهنده برا راکتور ش شه ا اندود است
از به گالر محصولات

<جدول عرض="100 "> <سبک p="تراز متن: مرکز"> با image001 (001) .jpg نوع

مکان زم کاهنده سرعت

در
از

 با image002 (001) .jpg نوع

حلزون دنده کاهنده سرعت

در
از

<عرض td="383" valign="بالا"> <سبک p="تراز متن: مرکز"> با image003 (001) .jpg نوع

AHelical دنده کاهنده سرعت

 با image004 (001) .jpg نوع

حلزون دنده کاهنده سرعت


از

<سبک p=" تراز متن: چپ؛ "> تا ج ارائه م دهد انتخاب کاهنده سرعت مکان زم و مارپ چ دنده کاهنده سرعت برا رآکتورها ش شه اندود

<سبک p=" تراز متن: چپ؛ "> & nbsp؛ در
از به 1. Cyclocidal کاهنده سرعت است
از  ا ن نوع از کاهنده سرعت با راندمان بالا انتقال، ثبات استثنا ، سر و صدا کم، ساختار جمع و جور، عملکرد قابل اعتماد و عمر طولان و غ ره برجسته راکتور ش شه اندود ما استخدام ا ن دستگاه انتقال است و با مدل ها مختلف با توجه به قدرت ظرف ت تجه زات نصب شده .


از از پارامتر ها فن است

<جدول عرض="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> قدرت
از KW

کاهنده

سرعت

راکتور

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> من = 11

من = 17

من = 23

0.75

BLD-1

130

85

63

50L -100L

1.1

BLD-1

130

85

63

200L

3

BLD-2

130

85

63

300L -800L

4

BLD-3

130

85

63

1000L -2000L

5.5

BLD-3/4

130

85

63

2500L -5000L

7.5

BLD-4

130

85

-

3000L -6300L < p="">

11

BLD-4

130

85

-

8000L

11

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> BLD-5

130

85

-

10000L

< tr="">

15

BLD-5

130

85

-

12500L

18.5

BLD-6

130

85

-

15000L -20000L

در
از

به 2. حلزون دنده کاهنده سرعت است
از  با طراح به نه ساز و مدولار، دنده کاهنده کرم و ژگ ها اندازه جمع و جور، وزن سبک، گشتاور انتقال بزرگ، شروع به صاف و پا دار، خوب چرخ دنده نسبت درجه بند ، و غ ره با توجه به مشتر ان و # 39؛ مورد ن از، م توان آن را در موقع ت ها مختلف در راکتور ش شه اندود نصب شده است. Gear از برتر آل اژ فولاد با مقاومت بالا با از carburizing سطح و سخت شدن درمان ساخته شده، اطم نان ظرف ت تحمل قو و دوام قابل توجه


از

<. htmlcontent="">

ما در ک از کاهنده سرعت پ شرو (برا راکتور ش شه اندود) تول د کنندگان و تام ن، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: کاهنده سرعت (برا راکتور ش شه اندود)، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback