درباره TAIJI است
      عنصر
      عنصر
        <ص سبک="بالشتک: رو 0px رو 0px 20px تنظ م کن د رو 0px؛"> تمام آنچه شما ن از به دانستن درباره ما

        

در ز بو تا ج صنعت م نا، آموزش و بول ت ن در سال 1995 تاس س شد، و برا توسعه ک ط ف گسترده ا از مواد ش م ا تجه زات تکنولوژ ک ش شه اندود و همچن ن فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ت تان وم و مخازن تحت فشار فولاد برا صنا ع مختلف تا به حال مرتکب شده است از آنجا که. در حال حاضر، ما را به ک تول د کننده تخصص راکتور ش شه اندود، مخزن ذخ ره ساز ش شه اندود، مبدل حرارت ش شه اندود، و بس ار د گر از تجه زات ش شه اندود و قطعات افزا ش افته است. فن آور ها پ شرفته پوشش ش شه ا ، ک ف ت محصول قابل اعتماد و ق مت غ ر قابل مقا سه و خدمات ما شهرت ز اد در م ان مشتر ان به ارمغان آورده اند.

      
Our products

اخبار مرکز

------------------------------------------------------------------------------------

تماس با ما

----------------------------------------------------------------------------------------

>چگونه به تغذیه راکتور مینا

>احتیاط برای استفاده از تجهیزات شیشه ای

>چگونه می توان شیشه های شیشه ای را مخلوط کرد

>شرایط استفاده از تجهیزات شیشه ای

>مواد موجود برای تجهیزات شیشه ای

آدرس:No.100 Road Taishan، پارک صنعتی قرن جدید، Guoli، Huantai منطقه، Zibo شهر، استان شاندونگ، چین

تلفن: +86-533-8409980
فکس: 86-533-8409960

ایمیل:taiji@taijitbl.com